MUSICONICA
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศกำหนดตัวอักษรหมวด ญ และ ฒ เป็นภาษาอังกฤษ  (อ่าน 931 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
admin
Administrator
Newbie
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 43


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 11:59:08 am »

                            

ข่าวที่ 104 / วันที่ 24 พฤษภาคม  2554
กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศกำหนดตัวอักษรหมวด ญ และ ฒ เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข สำหรับการนำแผ่นป้ายทะเบียนรถไปใช้ต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก             ด้านทะเบียนรถให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน          

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนบุคคลไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น ทำให้การดำเนินการด้านแผ่นป้ายทะเบียนรถที่จะนำไปใช้ยังต่างประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก                    จึงออกประกาศกำหนดการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขประจำหมวดหมายเลขทะเบียนรถเพิ่มเติม ได้แก่ หมวด ญ เท่ากับหมายเลข 11 และหมวด ฒ เท่ากับหมายเลข 12  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหมวด ญญ เท่ากับ V1 และ ฒฒ เท่ากับ V2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของรถที่ต้องการนำรถไปใช้ในประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา  พม่า  ลาว  เวียดนาม ไทย และจีนตอนใต้  นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การนำรถไปใช้ยังประเทศมาเลเซีย ให้ใช้การเทียบหมวดตัวอักษรภาษาไทยเป็น          ตัวภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันกับการนำรถไปใช้ตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน                 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นการชั่วคราวด้วย
 
นายอัฌษไธค์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การนำรถไปใช้ในประเทศดังกล่าว เจ้าของรถต้องดำเนินการทางทะเบียนรถให้ถูกต้องเพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยต้องมีเอกสารและเครื่องหมายกำกับรถ ได้แก่ หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (พาสปอร์ตรถ)  เครื่องหมายแสดงประเทศ  หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเพื่อการใช้รถนอกราชอาณาจักร  แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ  และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ  (เฉพาะการนำรถไปใช้ในประเทศเวียดนาม) ส่วนในกรณีที่ต้องการขับรถในต่างประเทศต้องมีใบอนุญาตขับรถที่แปล                   เป็นภาษาอังกฤษด้วย ทั้งนี้ การขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือพาสปอร์ตรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถ           ที่เป็นภาษาอังกฤษ  สามารถยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ                 บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ  หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 55  บาท เท่านั้น และจะได้รับพาสปอร์ตรถภายใน 2 วันทำการ  ทั้งนี้  พาสปอร์ตรถจะมีระยะเวลาการสิ้นอายุ          ตรงตามกำหนดวันสิ้นอายุภาษีรถประจำปี  

สำหรับการยื่นขอแผ่นป้ายทะเบียนรถที่แสดงประเทศ  ให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน โดยในส่วนกลาง ติดต่อ ณ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่  ส่วนภูมิภาค  ติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่  โดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 205 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน            20 วันทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ  กรมการขนส่งทางบก              โทร. 0-2271-8710  หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
 
.........................................................                                       ธารทิพย์ /ข่าว / พิมพ์ขนส่งอำนาจเจริญ เตือนรถรับจ้างรับส่งนักเรียนที่ดัดแปลงและมีการบรรทุกเกินอัตรา                        ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
นายโอภาส พิเศษสกุลวงศ์ ขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่าในปัจจุบันผู้ปกครองนิยมให้บุตรหลานเดินทางไปโรงเรียนโดยใช้บริการรถรับส่งนักเรียน เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางประกอบกับผู้ปกครองไม่มีเวลาในการที่จะไปส่งบุตรหลานด้วยตนเอง รถที่นำมารับส่งนักเรียนมีทั้ง รถตู้ รถปิคบัพ หรือรถโดยสารประจำทาง ซึ่งในเรื่องนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎและระเบียบเพื่อควบคุมรถรับจ้างรับส่งนักเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ รถโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และรถรับจ้างรับส่งนักเรียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งต้องปฏิบัติระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขออนุญาตและอนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน พ.ศ.2547 แต่ปรากฏว่ายังมีรถรับจ้างรับส่งนักเรียนจำนวนมากที่ยังไม่ได้นำรถมาขออนุญาตดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และยังพบว่ามีการใช้รถอย่างผิดกฎหมาย เช่น ดัดแปลงรถยนต์ โดยทำการใส่หลังคาและเบาะที่นั่ง และในส่วนของรถที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก็มีการบรรทุกเกินอัตรากว่าที่ได้รับอนุญาต มีการปล่อยให้เด็กนักเรียนขึ้นนั่งบนหลังคาหรือห้อยโหนออกนอกตัวรถไม่ปิดฝาท้ายหรือมีเครื่องกันเพื่อความปลอดภัย ตลอดจนนำรถไปแย่งรับ – ส่งผู้โดยสารอื่นในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง
ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอแจ้งเตือนมายังเจ้าของรถที่นำรถไปใช้รับจ้างรับส่งนักเรียน ให้นำรถไปดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง และรถที่ได้รับอนุญาตแล้วขอให้บรรทุกตามที่กำหนด อย่าปล่อยให้เด็กนักเรียนขึ้นนั่งบนหลังคาหรือห้อยโหนออกมานอกตัวรถ และปิดฝาท้ายทุกครั้งหรือมีเครื่องกั้นท้ายรถรวมทั้งปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและห้ามนำรถไปแย่งรับ ส่งผู้โดยสารอื่นในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียน และหากพบรถรับส่งนักเรียนที่มีการบรรทุกในสภาพไม่ปลอดภัย ขอให้แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร 1584 เพื่อร่วมกันแก้ไขความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนต่อไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 26, 2011, 12:02:36 pm โดย admin » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Theme by webtechnica.com.
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.632 วินาที กับ 17 คำสั่ง