หน้าหลัก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมา
ผู้ร่วมออกงานแสดง
กิจกรรมภายในงาน
ติดต่อสอบถาม
แผนที่ผู้ร่วมงานแสดง
Poster Motor Show 2008

   Theme for The 29th Bangkok International Motor Show

  "The Environmental Auto Globalization"
นวัตกรรมยานยนต์ คน และธรรมชาติ

ปัจจุบันโลกต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน อันเป็นผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ฉะนั้นมนุษย์เป็นปัจจัยหลักในการสร้างปัญหานี้ เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการด้านวัตถุ สิ่งอุปโภคและบริโภคหลายๆ ด้าน รวมถึงการใช้รถยนต์และเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้ ซึ่งก่อเกิดปัญหามลภาวะเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อลดภาวะโลกร้อน ปัญหามลพิษ และเพื่อการพัฒนาความสมดุลให้แก่โลกใบนี้ระหว่างยานยนต์ คน และธรรมชาติ เริ่มใส่ใจกับสภาพแวดล้อมซักนิด เพื่อการดำรงชีวิตสืบต่อไปในอนาคต

Presently, mankind has faced with many environmental problems which we are always heard about it, "Global Warming Crisis". The major cause was built by human's need and consumption which included to vehicle and fuel energy. Hence, we should start protecting our earth and developing balance of living among human, vehicle and nature. Think! environment comes first for the better future.

  Picture for Download
Cars Update!!!
Booth Update!!!
PrettyUpdate!!!
Events
5 April 2008
 
4 April 2008
 
3 April 2008
 
Download
 
Exhibitor's Manual Motor Show 2008
 
 
Miss Motor Show Contest 2008
Events
การแข่งขันรายการ TRICK & TRACK MOTOR SHOW CHALLENGE 2008
Copyright © 2008 Grandprix International Co.,Ltd. All Rights Reserved.